بیکاران و اتحادیه‌های کارگری

زمان تقریبی مطالعه متن ۲ دقیقه
بیکاران و اتحادیه‌های کارگری

لئون تروتسکی

برگردان: آرام نوبخت

بورژوازی در یک به یک کشورها دارد بیکاران را بر ضدّ کارگران متشکل در اتحادیه‌ها می شوراند، آن هم با هدف تضعیف انضباط این تشکل‌ها و کاهش دستمزدها و ایجاد یأس و سرخوردگی در بین پرولتاریا. وظیفۀ ما، وظیفۀ انترناسیونال کمونیستی و اتحادیۀ بین المللی سندیکاهای کارگری عبارت است از بسیج بیکاران برای مبارزه علیه جامعۀ سرمایه داری. اما نخستین سنگر یا خط مقدم دولت سرمایه داری، همان خاکریز سازوبرگ و ارگان‌های رهبری اتحادیه‌های کارگری مهم در تقریباً تمام کشورهای پیشرفتۀ سرمایه داری است. تسخیر این نخستین سنگر، وظیفۀ فوری و اساسی پرولتاریای انقلابی است. سرنگونی یک حکومت بورژوایی ناممکن است اگر با اتحادیه هایی رو به رو باشید که رهبری‌شان در دست کارگزاران و عمّال همان بورژوازی قرار دارد. نیروی عظیمی که سازمان‌های قدیمی اتحادیه‌ها را سرپا نگه می دارد، محافظه کاری و روزمرگی تشکیلاتی است، آن تعادل درونی و اعتماد به نفسی که در نتیجۀ سال‌ها و دهه‌ها رشد تدریجی و تثبیت اتحادیه‌های کارگری و متناسب با آن عادات و خلق و خوی رهبران اتحادیه‌ها ایجاد شد.

اما اکنون همۀ شرایط، کل وضعیت و مهم تر از همه کل وضعیت اقتصادی بشر متمدن، زمین زیر اتحادیه‌های کارگری را عاری از هرگونه ثبات می کند. رشد تعداد بیکاران و افزایش بیکاری، فاکتورهای نیرومندی هستند که ثبات کل جامعۀ بورژوازی و مهم تر از همه اتحادیه‌های کارگریِ محافظه کار را تضعیف می کند. وظیفۀ کمونیست‌ها عبارت است مبارزه و رهبری ماهرانۀ بیکاران به عنوان بخشی از پرولتاریا و درهم شکستن حاکمیت باندهای محافظه کاری که قدرت اتحادیه‌های کارگری را در مشت دارند. دقیقاً به همین دلیل است که مسألۀ بیکاری باید در کانون توجه احزاب کمونیست قرار گیرد. آژیتاسیون حول مسألۀ بیکاری باید خصلتی متمرکز پیدا کند. حزب کمونیست، مطبوعات آن، فراکسیون کمونیستی در پارلمان و هسته‌های کمونیستیِ درون اتحادیه‌ها می بایست با همین ساز خود را کوک کنند، توجه توده‌های کارگر را به واقعیت بیکاری جلب کنند، همان مطالبات را پیش بکشند و هر روز به نمایندگی از منافع بیکاران و در عین حال طبقۀ کارگر در کلیت خود از اتحادیه‌ها بخواهند که کارزار صریح و روشنی علیه جامعۀ بورژوایی به راه بیاندازند. چنین مبارزۀ متمرکزی در مقیاس بین المللی با شعارهای اصلی مشترک، بدون تردید توده‌ها را پشت خود صف آرایی خواهد کرد.

بدون تاریخ

https://www.marxists.org/archive/trotsky/1924/ffyci-1/app11.htm

امتیازدهی

لينک کوتاه مطلب:

آرام نوبخت

از بنیان‌گذاران «گرایش بلشویک لنینیست‌های ایران» و ساکن انگلستان.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

− 1 = 2