از بایگانی مارکسیسم: درس های کودتای ۱۹۷۳ شیلی

زمان تقریبی مطالعه متن ۹ دقیقه بخش دوم و پایانی بحران لاینحل اقتصادی در پشت دسیسه های رو به رشد اپوزیسیون، نخوت و خودبزرگ بینی ژنرال

بیشتر بخوانید

از بایگانی مارکسیسم: درس های کودتای ۱۹۷۳ شیلی

زمان تقریبی مطالعه متن ۱۱ دقیقه بخش اولبرگردان: آرام نوبخت ۱۱ سپتامبر، یادآور گذشت ۴۰ سال از کودتای خونین ژنرال «آگوستو پینوشه» است که جنبش کارگری

بیشتر بخوانید