مقالۀ ارسالی: فهم لنینی امپریالیسم

زمان تقریبی مطالعه متن ۳ دقیقه توضیح بلشویک لنینیست: از دورۀ جنگ سرد تا کنون کلوب کشورهای امپریالیستی چه تغییری کرده است؟ و این تغییرات چه الزامات

بیشتر بخوانید

امپریالیسم به مثابۀ بالاترین مرحلۀ سرمایه‌داری

زمان تقریبی مطالعه متن ۵ دقیقه فیل گسپر / برگردان: آرام نوبخت لنین اثرِ مشهورِ «امپریالیسم به مثابۀ بالاترین مرحلۀ سرمایه‌داری» را در بحبوحۀ کشتارها و

بیشتر بخوانید

رشد ادغام ها؛ الیگارشی مالی و امپریالیسم

زمان تقریبی مطالعه متن ۴ دقیقه اندره دیمن برگردان: آرام نوبخت مطابق با گزارش های مطبوعاتی روز پنج شنبه، شرکت های داروسازی «آلرگان» و «فایزر» در

بیشتر بخوانید