دو نوشته از لنین دربارۀ افشای اسرار معاملاتی

زمان تقریبی مطالعه متن < 1 دقیقه کمتر مقدمهٔ مترجم : دو ماه پس از انقلاب فوریه، در دوران حکومت موقت بورژوازی، درحالیکه توازن قوا هنوز به نفع

بیشتر بخوانید

پیرامون اهمیت برنامه و مطالبات انتقالی

زمان تقریبی مطالعه متن < 1 دقیقه کمتر دریافت و مطالعۀ فایل PDF

بیشتر بخوانید

یک «برنامۀ اقدام» برای فرانسه

زمان تقریبی مطالعه متن ۸ دقیقه با توجه به اهمیت بحث مفهوم برنامه و مطالبات انتقالی به خصوص در شرایط کنونی، ترجمۀ نوشتۀ تروتسکی زیر عنوان

بیشتر بخوانید