آنتی مارکسیسم یانیس واروفاکیس

زمان تقریبی مطالعه متن ۱۵ دقیقه نیک بیمز برگردان: آرام نوبخت، ویراستار: باران راد مقالۀ اخیر یانیس واروفاکیس، وزیر مالیۀ حکومت یونان به رهبری حزب سیریزا،

بیشتر بخوانید

انتخابات یونان و «سریزا»

زمان تقریبی مطالعه متن ۱۳ دقیقه آرام نوبخت با گذشت پنج سال از اجرا و پیاده سازی سیاست های ریاضتی دیکته شدۀ «اتحادیۀ اروپا»، «صندوق بین

بیشتر بخوانید

الغای دولت از منظر مارکسیسم: بحثی با آنارشیست‌ها

زمان تقریبی مطالعه متن ۴ دقیقه آرمان پویان دولت سرمایه داری در دورۀ کنونی، می تواند خود را پشت نقاب های بسیاری مخفی کند؛ یعنی: سلطنتی،

بیشتر بخوانید

دربارۀ مارکسیسم – لنینیسم

زمان تقریبی مطالعه متن ۷ دقیقه آرمان پویان در ابتدا بد نیست یادآوری شود که واژۀ “لنینیسم” نخستین بار به طور اخص طی سخنرانی زینوویف در

بیشتر بخوانید

حزب کمونیست نپال، نقش لئون تروتسکی را به رسمیّت می‌شناسد

زمان تقریبی مطالعه متن ۳ دقیقه پابلو سانچز و کامرد هولاکی برگردان: آرمان پویان چندی پیش “بابورام باتِرای” (Baburam Bhattarai) یکی از تئوریسین های مهمّ حزب

بیشتر بخوانید