مفهوم و ضرورت جناح در سنت بلشویسم

زمان تقریبی مطالعه متن ۶ دقیقه آرام نوبخت و نضال تمدن «جناح» از آن دست مفاهیم سیاسی و تشکیلاتی است که از زمان عروج استالینیسم، به‌عنوان

بیشتر بخوانید