ملاحظات انتقادی لنین دربارۀ جزوۀ یونیوس لوکزامبورگ

زمان تقریبی مطالعه متن ۳ دقیقه جان رُز / ترجمه و تلخیص: آرام نوبخت جزوۀ یونیوس که رزا لوکزامبورگ در برهۀ جنگ جهانی اول از داخل

بیشتر بخوانید

ناسیونالیسم اقتصادی، جنگ و مبارزه برای سوسیالیسم بین المللی

زمان تقریبی مطالعه متن ۵ دقیقه نیک بیمز / برگردان: آرام نوبخت رواج ناسیونالیسم اقتصادی که در شرایط تعمیق بحران اقتصادی، بیکاری گسترده و وخامت وضعیت

بیشتر بخوانید

تنها کارگران قادر به توقف جنگ هستند

زمان تقریبی مطالعه متن ۷ دقیقه مصاحبۀ «دیلی هرالد» لندن با لئون تروتسکیمارس ۱۹۳۹ برگردان: آرام نوبخت *** – آیا جنگ جهانی اجتناب ناپذیر است؟ اگر

بیشتر بخوانید