جنبش شورایی و حزب انقلابی (بخش سوم و پایانی)

زمان تقریبی مطالعه متن ۳ دقیقه شوراهای کارگری و تاریخ همان‌طور که تاریخ به وضوح نشان می‌دهد، شوراها هرگز به هیچ وجه مختص به تجربۀ روسیۀ

بیشتر بخوانید

جنبش شورایی و حزب انقلابی (بخش دوم)

زمان تقریبی مطالعه متن ۸ دقیقه پایتخت‌های سرخ بلافاصله به دنبال انقلاب ۱۹۱۷ روسیه سه «پایتخت سرخ» پدیدار شد؛ یعنی مراکزی که هر یک به درجات

بیشتر بخوانید

جنبش شورایی و حزب انقلابی (بخش اول)

زمان تقریبی مطالعه متن ۶ دقیقه یک توضیح: مطلب زیر که ترجمه و تلخیصی است از مقاله‌ای با عنوان «شوراهای کارگری و حزب انقلابی» به قلم

بیشتر بخوانید

طبقۀ کارگر، برنامه و حزب

زمان تقریبی مطالعه متن ۵ دقیقه طبقۀ اقتصادی‌-اجتماعی، پدیده‌ای است که از یک مرحلۀ معین تاریخی آغاز شد و وجود آن غیرقابل انکار است. از همین

بیشتر بخوانید

مفهوم و ضرورت حزب پیشتاز انقلابی (از سند اصول و اهداف)

زمان تقریبی مطالعه متن ۵ دقیقه انقلاب سوسیالیستی، نخستین انقلاب در طول تاریخ بشر خواهد بود که قرار است به طور «آگاهانه» و با «برنامه» صورت

بیشتر بخوانید

از میان بحث های فیس بوک: حزب و شورا

زمان تقریبی مطالعه متن ۱۱ دقیقه صفحۀ مباحثات مارکسیستی: به دنبال بحث بسیار مهم رابطۀ حزب و شورا (به ویژه پس از تسخیر قدرت سیاسی به

بیشتر بخوانید

دمکراسی و دیکتاتوری انقلابی پرولتاریا (بحث آزاد)

زمان تقریبی مطالعه متن ۱۰ دقیقه جولیان جلالیان:«دیکتاتوری پرولتاریا هیچگاه دموکراتیک نبوده است. برای اینکه دیکتاتوری با دموکراسی در تضاد است . تاریخ را باید دوباره

بیشتر بخوانید

ماهیت طبقاتی حزب (از سند اصول و اهداف)

زمان تقریبی مطالعه متن ۲ دقیقه برداشت لنینیستی از مفهوم حزب، سابقه‌ای طولانی از خوردن برچسب «نخبه‌گرایی» دارد. در حالی که یکی از توضیحات لنین[۱] دربارۀ

بیشتر بخوانید

فعالیت حرفه‌ای و کادر حرفه‌ای (از سند اصول واهداف)

زمان تقریبی مطالعه متن ۲ دقیقه حزب برای پیشبرد مبارزه باید دارای کادرهای ورزیده و حرفه‌‌ای باشد‌‌‌‌. کادرهایی که بتوانند در سرد و گرم روزگار، خود

بیشتر بخوانید