از موج خودکشی‌ها چه نتیجه‌ای باید گرفت؟

زمان تقریبی مطالعه متن ۲ دقیقه «مرد ۶۵ ساله‌ای خود را از پل عابر میرداماد حلق آویز کرد» «خودسوزی کارگر شهرداری شادگان در استان خوزستان» این‌ها

بیشتر بخوانید

یک پنجم خودکشی‌های جهان مرتبط به بیکاری هستند

زمان تقریبی مطالعه متن ۴ دقیقه باری میسون / برگردان: آرام نوبخت مطالعات صورت گرفتۀ پیشین دالّ بر وجود همبستگی میان بیکاری و خودکشی بوده اند؛

بیشتر بخوانید