بیماریِ سرمایه‌داری و درمان آن

زمان تقریبی مطالعه متن ۵ دقیقه ک. خان / ترجمه آزاد: آرام نوبختدر آن مقطعی که مارکس و انگلس «مانیفست کمونیست» را نوشتند، طبقۀ سرمایه دار

بیشتر بخوانید

سرمایه‌داری و بحران ابولا

زمان تقریبی مطالعه متن ۴ دقیقه به بهانۀ گذشت دو سال از اپیدمی ابولا… نایلز ویلیامسن / برگردان: آرام نوبخت «ابولا ۴۰ سال پیش ظاهر شد.

بیشتر بخوانید

زیکا، نابرابری اجتماعی و سرمایه‌داری

زمان تقریبی مطالعه متن ۵ دقیقه بیل فان آوکن / برگردان: آرام نوبخت روز چهارشنبه «مرکز کنترل و پیشگیری بیماری امریکا» اعلام کرد که شواهدی کافی

بیشتر بخوانید

بیماری، پرده از نابرابری های خیره کننده برمی دارد

زمان تقریبی مطالعه متن ۳ دقیقه جان دیل، پزشک و عضو حزب سوسیالیست (شاخۀ کمیتۀ انترناسیونال کارگری در انگلستان و ولز) / برگردان: آرام نوبخت هنوز

بیشتر بخوانید

زیکا: یک اپیدمی قابل جلوگیری و بحرانی برای زنان

زمان تقریبی مطالعه متن ۴ دقیقه امیلی مک آرتر / برگردان: آرام نوبخت در شرایط تغییرات جوّی، بودجۀ ناکافی بهداشت و درمان و زیرساخت های ضعیف،

بیشتر بخوانید

سازمان بهداشت جهانی شیوع ویروس زیکا را یک «وضعیت اضطراری برای سلامت عمومی» عنوان کرد

زمان تقریبی مطالعه متن ۵ دقیقه دیوید براون / برگردان: آرام نوبخت «سازمان بهداشت جهانی» (WHO) در نشست فوق العادۀ روز دوشنبه اعلام کرد که شیوع

بیشتر بخوانید

نابرابری، طبقه و امید به زندگی در امریکا

زمان تقریبی مطالعه متن ۴ دقیقه بری گری / آرام نوبخت مطالعۀ صورت گرفته از سوی اقتصاددانان «مؤسسۀ بروکینگز» که روز جمعه منتشر شد، به طور

بیشتر بخوانید