ملاحظاتی بر مطلب «بلشویک‌ها و اسلام»

زمان تقریبی مطالعه متن ۱۵ دقیقه آرام نوبخت مطلب «بلشویک ها و اسلام: حقوق مذهبی» که ترجمۀ فارسی آن در اختیار مخاطبین قرار گرفت، پاره ای

بیشتر بخوانید

بلشویک‌ها و اسلام: حقوق مذهبی

زمان تقریبی مطالعه متن ۶ دقیقه دِیو کراوچ / برگردان: آرام نوبخت انقلاب ۱۹۱۷ روسیه، در امپراتوری ای به وقوع پیوست که میزبان ۱۶ میلیون مسلمان،

بیشتر بخوانید

پاکستان: بنیادگرایی مذهبی، عملیات نظامی و افزایش تعصبات

زمان تقریبی مطالعه متن ۸ دقیقه خالد بهاتی («کمیتۀ انترناسیونال کارگری» در پاکستان) برگردان: آرام نوبخت پس از حملۀ مهیب به «مدرسۀ عمومی ارتش» (APS) در

بیشتر بخوانید

مذهب در شوروی

زمان تقریبی مطالعه متن < 1 دقیقه کمتر پال دیکسن ترجمه: کیوان نوفرستی و آرام نوبخت مقالۀ زیر که نخستین بار در سال ۱۹۴۵ به رشتۀ تحریر درآمده

بیشتر بخوانید

تبلیغات ضدّ مذهبی

زمان تقریبی مطالعه متن ۸ دقیقه لئون تروتسکی، پراودا، ۲۲ ژوئیۀ ۱۹۲۴ برگردان: آرام نوبخت اجازه دهید یک­بار دیگر بر سر مسألۀ تبلیغات ضدّ مذهبی، به

بیشتر بخوانید

بنیادگرایی دینی: از میان بحث‌های فیس بوک

زمان تقریبی مطالعه متن ۴ دقیقه پرسش: علل رشد بنیاد گرایی اسلامی در منطقه و آلترناتیو چپ در مقابل آن چیست؟ پاسخ: مختصراً باید اشاره کنم

بیشتر بخوانید