دربارۀ رأی‌گیری مخفی

زمان تقریبی مطالعه متن ۲ دقیقه لئون تروتسکی / برگردان: آرام نوبخت دربارۀ مسألۀ رأی‌گیری مخفی تا جایی که به خاطر می‌آورم به روشنی در نامه‌ام

بیشتر بخوانید

دربارۀ کمیسیون کنترل: ارگان نظارت درون‌حزبی کمونیستی

زمان تقریبی مطالعه متن ۲ دقیقه دریافت فایل PDF   گردآوری: آرام نوبخت و نضال تمدن پیشگفتار استفاده از تجاربِ تشکیلاتیِ جنبش کمونیستی و بالاخص تجربۀ

بیشتر بخوانید

مفهوم و ضرورت جناح در سنت بلشویسم

زمان تقریبی مطالعه متن ۶ دقیقه آرام نوبخت و نضال تمدن «جناح» از آن دست مفاهیم سیاسی و تشکیلاتی است که از زمان عروج استالینیسم، به‌عنوان

بیشتر بخوانید

لئون تروتسکی و اصول تشکیلاتی حزب انقلابی

زمان تقریبی مطالعه متن < 1 دقیقه کمتر سند حاضر چکیده‌ای است از صورت‌بندی‌های تروتسکی بر سرِ مسائل تشکیلاتی؛ شامل مفهوم سانترالیسم دموکراتیک، وظایف رهبری و اعضا، نظام

بیشتر بخوانید