چند توصیۀ رفیقانه به یک کمیتۀ جوان

زمان تقریبی مطالعه متن ۳ دقیقه هر کمیتۀ انقلابی در مسیر مبارزه پستی و بلندی‌های زیادی را از سر می‌گذراند، تندی‌ و کُندی متناوبی را در

بیشتر بخوانید

فعالیت حرفه‌ای و کادر حرفه‌ای (از سند اصول واهداف)

زمان تقریبی مطالعه متن ۲ دقیقه حزب برای پیشبرد مبارزه باید دارای کادرهای ورزیده و حرفه‌‌ای باشد‌‌‌‌. کادرهایی که بتوانند در سرد و گرم روزگار، خود

بیشتر بخوانید