آهستگی اقتصاد چین: مسائل سیاسی پیشِ روی طبقۀ کارگر

زمان تقریبی مطالعه متن ۴ دقیقه نیک بیمز / ترجمه و تلخیص: آرام نوبخت ارقامی که دیروز منتشر شدند به وضوح آهستگی اقتصاد چین را نشان

بیشتر بخوانید

چینِ «سبز»: منجی دنیا؟

زمان تقریبی مطالعه متن ۵ دقیقه پیت دیکینسن / برگردان: آرام نوبخت «ادارۀ ملی آمار چین» اوایل امسال اعلام کرد که مصرف زغال کشور برای دومین

بیشتر بخوانید

رأی دیوان لاهه دربارۀ دریای جنوب چین: تنها برندۀ رأی دادگاه، صنعت تسلیحات است

زمان تقریبی مطالعه متن ۶ دقیقه مصاحبه با وینست کولو / برگردان: آرام نوبخت روز ۱۲ ژوئیه، «دادگاه دائمی داوری» در لاهه، به عنوان یکی از

بیشتر بخوانید

رأی دیوان لاهه: گامی خطرناک به سوی جنگ

زمان تقریبی مطالعه متن ۴ دقیقه پیتر سیموندز / برگردان: آرام نوبخت به دنبال رأی روز سه شنبۀ «دادگاه دائمی داوری سازمان ملل متحد» در لاهه

بیشتر بخوانید

سرمایه‌داری چین: از اسطوره تا واقعیت

زمان تقریبی مطالعه متن < 1 دقیقه کمتر دریافت فایل PDF

بیشتر بخوانید

رسوایی رهبران چین در اسناد پاناما

زمان تقریبی مطالعه متن ۴ دقیقه وینست کولو / برگردان: آرام نوبخت هیچ حکومتی بیش از دیکتاتوری چین این گونه برای پنهان ساختن افشاگری های دردسرساز

بیشتر بخوانید

چین و برزیل: دو سمبل تعمیق بحران سرمایه داری

زمان تقریبی مطالعه متن ۵ دقیقه نیک بیمز / برگردان: آرام نوبخت به دنبال بحران مالی جهانی سال ۲۰۰۸ و متعاقباً سراشیبی تند اقتصاد جهانی در

بیشتر بخوانید

چین: «سالِ میمون» و تعمیق بحران

زمان تقریبی مطالعه متن ۴ دقیقه سرمقالۀ مجلۀ سوسیالیست (社会主义者)، شمارۀ ۳۶ (فوریه-مارس ۲۰۱۶) برگردان: آرام نوبخت با بازگشایی کارخانه ها پس از اتمام تعطیلات سال

بیشتر بخوانید

آشفتگی مالی چین و گسترش ترس به بازارهای جهانی

زمان تقریبی مطالعه متن ۷ دقیقه وینسنت کولو / برگردان: آرام نوبختشروع بازارهای مالی جهانی در سال ۲۰۱۶ باز هم خبرساز شد. تکرار دوبارۀ افت بازارهای

بیشتر بخوانید