ملاحظاتی بر مطلب «بلشویک‌ها و اسلام»

زمان تقریبی مطالعه متن ۱۵ دقیقه آرام نوبخت مطلب «بلشویک ها و اسلام: حقوق مذهبی» که ترجمۀ فارسی آن در اختیار مخاطبین قرار گرفت، پاره ای

بیشتر بخوانید

بلشویک‌ها و اسلام: حقوق مذهبی

زمان تقریبی مطالعه متن ۶ دقیقه دِیو کراوچ / برگردان: آرام نوبخت انقلاب ۱۹۱۷ روسیه، در امپراتوری ای به وقوع پیوست که میزبان ۱۶ میلیون مسلمان،

بیشتر بخوانید

تبلیغات ضدّ مذهبی

زمان تقریبی مطالعه متن ۸ دقیقه لئون تروتسکی، پراودا، ۲۲ ژوئیۀ ۱۹۲۴ برگردان: آرام نوبخت اجازه دهید یک­بار دیگر بر سر مسألۀ تبلیغات ضدّ مذهبی، به

بیشتر بخوانید