خیز دیگر میلیتاریسم امریکا در خاورمیانه

زمان تقریبی مطالعه متن ۵ دقیقه بیل فان آوکن / برگردان: آرام نوبخت اعتراف پنتاگون در همین هفته به حضور شمار زیاد سربازان امریکایی در خاک

بیشتر بخوانید

رکورد تلفات غیرنظامیان افغانستان در سال ۲۰۱۵ 

زمان تقریبی مطالعه متن ۳ دقیقه توماس گایست / برگردان: آرام نوبخت طبق گزارش «مأموریت همیاری سازمان ملل» برای افغانستان، سال گذشته شمار تلفات غیرنظامیِ جنگ

بیشتر بخوانید