واقعیت اجتماعی در پس انتخابات امریکا

زمان تقریبی مطالعه متن ۴ دقیقه نایلز ویلیامسون / برگردان: آرام نوبخت پژوهشی که همین هفته از سوی «مجلۀ انجمن پزشکی امریکا» دربارۀ گسترش شکاف در

بیشتر بخوانید

نابرابری، طبقه و امید به زندگی در امریکا

زمان تقریبی مطالعه متن ۴ دقیقه بری گری / آرام نوبخت مطالعۀ صورت گرفته از سوی اقتصاددانان «مؤسسۀ بروکینگز» که روز جمعه منتشر شد، به طور

بیشتر بخوانید