سقوط امید به زندگی در امریکا برای نخستین بار از سال ۱۹۹۳

زمان تقریبی مطالعه متن ۴ دقیقه جری وایت / برگردان: آرام نوبخت بنا به یافته های گزارش جدید مرکز فدرال کنترل و پیشگیری بیماری، امید به

بیشتر بخوانید