رفسنجانی: فشردۀ همۀ پلیدی‌های یک رژیم سرمایه‌داری

زمان تقریبی مطالعه متن ۱۴ دقیقه آرام نوبخت و علیرضا بیانی اکبر هاشمی رفسنجانی به عنوان یکی از معماران و بازیگران اصلی رژیم سرمایه داری جمهوری

بیشتر بخوانید

مفهوم کارگر مولد و غیرمولد، و اهمیت آن: از میان بحث های فیسبوک

زمان تقریبی مطالعه متن ۷ دقیقه پرسش زیر از سوی یکی از مخاطبین صفحۀ «کارگران ایران تنها نیستند» مطرح شده است که با تغییراتی و به

بیشتر بخوانید