ایالات متحدۀ «نابرابری»

زمان تقریبی مطالعه متن ۴ دقیقه اندره دیمن / ترجمه و تلخیص: آرام نوبخت اوایل این ماه، توما پیکتی و امانوئل سائز و گابریل زوکمان به

بیشتر بخوانید