تحریم نفتی، تهدید به بستن تنگۀ هرمز و پیامدهای آن: آیا گزینۀ حملۀ نظامی جدّی است؟

زمان تقریبی مطالعه متن ۶ دقیقه آرمان پویان، ۱۵ دی ماه ۱۳۹۰ مقدّمه اقدام رژیم ایران به برگزاری مانور ده روزه در تنگۀ هرمز (رزمایش مدافعان

بیشتر بخوانید