استراتژی ازهم­گسیختۀ امپریالیسم در منطقه (بخش دوم)

بیشتر بخوانید

پیشروی داعش در رمادی و تدمر

بیشتر بخوانید
It's identify derived colloquially the following design,that has been richard mille replica considered an indication By by the United kingdom MoD (Secretary of state for Safeguard).