گزارش سازمان جهانی کار: افزایش بیکاری جهانی جوانان برای نخستین بار در سه سال گذشته

زمان تقریبی مطالعه متن ۴ دقیقه نایلز نیمث / برگردان: آرام نوبخت شمار جوانان بیکار در ردۀ سنّی ۱۵ تا ۲۴ سال، امسال با نخستین افزایش

بیشتر بخوانید

از موج خودکشی‌ها چه نتیجه‌ای باید گرفت؟

زمان تقریبی مطالعه متن ۲ دقیقه «مرد ۶۵ ساله‌ای خود را از پل عابر میرداماد حلق آویز کرد» «خودسوزی کارگر شهرداری شادگان در استان خوزستان» این‌ها

بیشتر بخوانید

یک پنجم خودکشی‌های جهان مرتبط به بیکاری هستند

زمان تقریبی مطالعه متن ۴ دقیقه باری میسون / برگردان: آرام نوبخت مطالعات صورت گرفتۀ پیشین دالّ بر وجود همبستگی میان بیکاری و خودکشی بوده اند؛

بیشتر بخوانید

از نفس افتادن اقتصاد جهانی و صعود موج حذف فرصت های شغلی

زمان تقریبی مطالعه متن ۳ دقیقه گابریل بلک / برگردان: آرام نوبختهفتۀ گذشته شرکت های بزرگ سرتاسر جهان، تعدیل و کاهش تند نیروی کار خود را

بیشتر بخوانید

کارفرمایان و معافیت از پرداخت حق بیمۀ سهم کارفرما در بکارگیری کارگران جدید

زمان تقریبی مطالعه متن ۴ دقیقه کیوان نوفرستی به گزارش خبرگزاری ایسنا در مردادماه سال جاری، هیأت وزیران بنا به پیشنهاد وزارت کار و امور اجتماعی

بیشتر بخوانید

افزایش بیکاری سیاهپوستان آمریکا با وجود رشد تعداد مشاغل

زمان تقریبی مطالعه متن ۳ دقیقه دین بیکر، ۱ آوریل ۲۰۱۱ مترجم: آرمان پویان در ماه مارس سال جاری، ۲۱۶۰۰۰ شغل به اقتصاد اضافه شد که

بیشتر بخوانید