طفیلی گری مالی و بحران جهانی مسکن

زمان تقریبی مطالعه متن ۶ دقیقه گابریل بلک / برگردان: آرام نوبخت از بحران مالی به این سو، اجاره و هزینه‌های مسکن در اکثر شهرهای مهمّ

بیشتر بخوانید

رکود بهره‌وری در امریکا: نشانۀ دیگری از بحران سرمایه‌داری

زمان تقریبی مطالعه متن ۴ دقیقه اندره دیمن / برگردان: آرام نوبخت «وزارت کار امریکا» روز سه شنبه طی گزارشی اعلام کرد که بهره وری کار

بیشتر بخوانید