تعلیق پارلمان بریتانیا: برکسیت و اعلان جنگ طبقۀ حاکم به حقوق دمکراتیک

زمان تقریبی مطالعه متن ۵ دقیقه تعلیق پارلمان بریتانیا: برکسیت و اعلان جنگ طبقۀ حاکم به حقوق دمکراتیک کریس مارسدن/ترجمه: آرام نوبخت تصمیم اخیر نخست وزیر

بیشتر بخوانید

مارکس و حقوق دموکراتیک

زمان تقریبی مطالعه متن ۷ دقیقه آرام نوبخت همان طور که در مطالب قبلی اشاره شده بود، در طیف چپ، به طور اعم، چندین بینش انحرافی

بیشتر بخوانید