ریشه‌های اجتماعی تیراندازی و کشتار جمعی در اورلاندو

زمان تقریبی مطالعه متن ۵ دقیقه بری گری / آرام نوبخت به زحمت ۴۸ ساعت وقت لازم بود تا معمای روایتِ رسمی اولیه از کشتار اورلاندو-

بیشتر بخوانید