کشف سیاره‌ای بالقوّه شبیه به زمین در دامنۀ زندگی نزدیک‌ترین ستاره به ما

زمان تقریبی مطالعه متن ۶ دقیقه دان برت / برگردان: آرام نوبختویراستار: امید علی­زاده مقدمۀ مترجم: پس از چندین هفته شایعات و گزارش های تأیید نشده،

بیشتر بخوانید