به مناسبت ۲۱ ژانویه، ۹۱مین سالگرد درگذشت لنین…

زمان تقریبی مطالعه متن ۲ دقیقه لنین درگذشت لئون تروتسکی ایستگاه تفلیس، ۲۲ ژانویۀ ۱۹۲۴ ترجمه: آرام نوبخت لنین دیگر نیست. قوانین سیاهی که بر کار

بیشتر بخوانید