به مناسبت ۱۳۶مین سالگرد درگذشت کارل مارکس

زمان تقریبی مطالعه متن ۲۲ دقیقه نیک بیمز / ترجمه و تلخیص: آرام نوبخت گفته می‌شود که پیشرفت اندیشه و تفکر سیاسی و اجتماعی انسان از

بیشتر بخوانید

دیدگاه مارکسیستی نسبت به دولت

زمان تقریبی مطالعه متن ۵ دقیقه پال داماتو / برگردان: آرام نوبخت اگرچه سابقۀ موضوع ضدّیت با قدرت دولتی به پیش از آنارشیسم برمی گردد، اما

بیشتر بخوانید

مارکس و دولت

زمان تقریبی مطالعه متن ۵ دقیقه آرمان پویان دیدگاه های سیاسی مارکس در گرماگرم خیزش های کارگری آلمان در سال ۱۸۴۸ شکل گرفت. گسترش جنبش کارگری

بیشتر بخوانید

الغای دولت از منظر مارکسیسم: بحثی با آنارشیست‌ها

زمان تقریبی مطالعه متن ۴ دقیقه آرمان پویان دولت سرمایه داری در دورۀ کنونی، می تواند خود را پشت نقاب های بسیاری مخفی کند؛ یعنی: سلطنتی،

بیشتر بخوانید

مارکسیسم و دولت

زمان تقریبی مطالعه متن ۹ دقیقه آرمان پویان یک از موضوعات مهمی که اغلب در بحث با آنارشیست ها و البته فرصت طلب های جنبش مارکسیستی،

بیشتر بخوانید