شرکت صدها هزار تن در رژۀ جهانی علم

زمان تقریبی مطالعه متن ۳ دقیقه  برایان داین / برگردان: آرام نوبخت صدها هزار دانشمند و محقق و کارگر و جوان آماده‌اند که امروز در «رژۀ

بیشتر بخوانید