امپریالیسم به مثابۀ بالاترین مرحلۀ سرمایه‌داری

زمان تقریبی مطالعه متن ۵ دقیقه فیل گسپر / برگردان: آرام نوبخت لنین اثرِ مشهورِ «امپریالیسم به مثابۀ بالاترین مرحلۀ سرمایه‌داری» را در بحبوحۀ کشتارها و

بیشتر بخوانید

دیکتاتوری سرمایۀ مالی: یونان و اوکراین

زمان تقریبی مطالعه متن ۵ دقیقه الکس لانتیه برگردان: آرام نوبخت در همان حال که یونان لبۀ پرتگاه ورشکستگی تلو تلو می خورد، مقامات اروپا مشغول

بیشتر بخوانید