پس از بحران مالی: چه‌طور ابرثروتمندان کامیاب شدند

زمان تقریبی مطالعه متن ۴ دقیقه نیک بیمز / برگردان: آرام نوبخت ضرب‌المثلی است که می‌گوید یک تصویر، به اندازۀ هزاران واژه حرف می‌زند. همین را

بیشتر بخوانید

۱ درصدی ها، مالک ۵۱ درصد ثروت جهانی؛ ۱۰ درصدی ها، مالک ۸۹ درصد؛ و ۵۰ درصد پایینی، مالک تنها ۱ درصد!

زمان تقریبی مطالعه متن ۴ دقیقه مایکل رابرتز / برگردان: آرام نوبخت ۱ درصد بالایی صاحبان ثروت در جهان، ۵۱ درصد تمام ثروت دنیا را در

بیشتر بخوانید