نگاهی به فیلم «کارل مارکس جوان»، ساختۀ رائول پِک (بخش اوّل)

زمان تقریبی مطالعه متن ۵ دقیقه پیتر شوآرتس / برگردان: آرام نوبخت دوره هایی هستند که شناخت از طبیعت و جامعه طی اندک زمانی دستخوش یک

بیشتر بخوانید