معرّفی کتاب: «احیای سرمایۀ مارکس: ردّ اسطورۀ ناسازگاری»

زمان تقریبی مطالعه متن ۷ دقیقه   کتابی از اندرو کلیمن مایکل رابرتز ترجمه: آرمان پویان آن چه اندرو کلیمن در اثر مهمّ اخیر خود نشان

بیشتر بخوانید

فستیوال سالانۀ مارکسیسم:  کارکِدی، فاستر و دلایل بحران

زمان تقریبی مطالعه متن ۸ دقیقه مایکل رابرتز، ۳ ژوئیۀ ۲۰۱۱ مترجم: آرمان پویان فستیوال سالانۀ مارکسیسم (۲۰۱۱) پایان همین هفته در لندن برگزار گردید. یکی

بیشتر بخوانید