لهستان: گریز از رکود با افزایش سرمایه گذاری عمومی

زمان تقریبی مطالعه متن ۷ دقیقه بولتن اقتصاد سوسیالیستی، ۲۷ آوریل ۲۰۱۱ مترجم: آرمان پویان دونالد توسک، پیش از آن که به سمت نخست وزیری لهستان

بیشتر بخوانید