حزب توده و دینامیسم طبقاتی انقلاب ایران

زمان تقریبی مطالعه متن ۱۳ دقیقه کیث جونز/ترجمه و تلخیص: آرام نوبخت ارزیابی تاریخ حزب توده به‌عنوان عقبۀ حزب کمونیست ایران از حوصلۀ این مطلب خارج

بیشتر بخوانید

اندوختۀ نقدی ۲۵۷ میلیارد دلاری اپل و انباشت انگلی

زمان تقریبی مطالعه متن ۵ دقیقه نیک بیمز / برگردان: آرام نوبخت حیرت‌آورترین قسمت گزارش مالی سه‌ماهۀ اول شرکت اپل که اوایل همین هفته منتشر شد،

بیشتر بخوانید

بحثی دربارۀ مالکیت: مباحثات فیسبوک

زمان تقریبی مطالعه متن ۴ دقیقه «احکام تئوریک کمونیست ها به هیچ وجه روی اندیشه ها و اصول اختراعی یا اکتشافی این یا آن مصلح جهان

بیشتر بخوانید