ماهیت طبقاتی حزب (از سند اصول و اهداف)

زمان تقریبی مطالعه متن ۲ دقیقه برداشت لنینیستی از مفهوم حزب، سابقه‌ای طولانی از خوردن برچسب «نخبه‌گرایی» دارد. در حالی که یکی از توضیحات لنین[۱] دربارۀ

بیشتر بخوانید