درگذشت رابرت موگابه و سرنوشت بورژوا-ناسیونالیسم در مبارزه ضداستعماری

زمان تقریبی مطالعه متن ۸ دقیقه موگابه و سرنوشت بورژوا-ناسیونالیسم در مبارزه با استعمار بیل فان آوکن / ترجمه و تلخیص: آرام نوبخت رابرت موگابه، اولین

بیشتر بخوانید

مبارزۀ ضدّ امپریالیستی، کلید رهایی است

زمان تقریبی مطالعه متن ۷ دقیقه مصاحبۀ متیو فوسا با لئون تروتسکی (سپتامبر ۱۹۳۸) برگردان: آرام نوبخت فوسا: به عقیدۀ شما تغییر و تحولات بعدی وضعیت

بیشتر بخوانید