گزیده ای از متن «پیشگفتار به مجموعۀ دوازده سال»، نوشتۀ لنین

زمان تقریبی مطالعه متن ۳ دقیقه توضیح: متن پیش رو، بخشی از مقدمۀ لنین به مجموعۀ «دوازده سال»، مورخ سپتامبر ۱۹۰۷ می باشد. در این بخش

بیشتر بخوانید