بحران گروگان گیری داکا به حمام خون ختم شد

زمان تقریبی مطالعه متن ۴ دقیقه دیپال جایاسکرا / برگردان: آرام نوبخت بحران گروگان گیری که جمعۀ گذشته در «داکا»، پایتخت بنگلادش، آغاز شده بود به

بیشتر بخوانید

جنگ و نابودی زیرساخت های اجتماعی در امریکا

زمان تقریبی مطالعه متن ۴ دقیقه اندره دیمن / برگردان: آرام نوبختدر همان حال که مسألۀ بحران آب شهر «فلینت» (ایالت «میشیگان») به تیتر خبری رسانه

بیشتر بخوانید