هزینۀ انسانی سرمایه‌داری: از آتش‌سوزی برج گرنفل تا مسمومیت آب شهر فلینت

زمان تقریبی مطالعه متن ۴ دقیقه جری وایت / برگردان: آرام نوبخت لندن، شهری با ۸.۷ میلیون ساکن که پنجمین شهر دنیا با بیش‌ترین تراکم میلیاردرهاست،

بیشتر بخوانید

سه سال پس از مسمومیت سربی آب شهر فلینت: قطع آب و تصرف منازل ساکنین

زمان تقریبی مطالعه متن ۴ دقیقه جری وایت / برگردان: آرام نوبخت با گذشت بیش از سه سال از تصمیم به تغییر منبع تأمین آب شرب

بیشتر بخوانید

جنگ و نابودی زیرساخت های اجتماعی در امریکا

زمان تقریبی مطالعه متن ۴ دقیقه اندره دیمن / برگردان: آرام نوبختدر همان حال که مسألۀ بحران آب شهر «فلینت» (ایالت «میشیگان») به تیتر خبری رسانه

بیشتر بخوانید

ریشه های بحران «فلینت» و «دیترویت»

زمان تقریبی مطالعه متن ۵ دقیقه اریک لاندن / برگردان: آرام نوبختافشا شدن اخباری از شهر «فلینت» واقع در ایالت «میشیگان» امریکا مبنی بر آن که

بیشتر بخوانید