پاسخ چپ مصر به حملات دولت

زمان تقریبی مطالعه متن ۵ دقیقه مترجم: کیوان نوفرستی رژیم نظامی حاکم بر مصر، از زمان سقوط دولت مبارک به این سو، چرخشی تند به سوی

بیشتر بخوانید

عوامل اقتصادی-اجتماعی خیزش های مصر

زمان تقریبی مطالعه متن ۸ دقیقه برگردان: آرمان پویان هدف از این مقاله، بازگو کردن روایت خیزش های اخیر مصر یا تلاش برای پیش بینی سناریوهای

بیشتر بخوانید