تعلیق پارلمان بریتانیا: برکسیت و اعلان جنگ طبقۀ حاکم به حقوق دمکراتیک

زمان تقریبی مطالعه متن ۵ دقیقه تعلیق پارلمان بریتانیا: برکسیت و اعلان جنگ طبقۀ حاکم به حقوق دمکراتیک کریس مارسدن/ترجمه: آرام نوبخت تصمیم اخیر نخست وزیر

بیشتر بخوانید

جزوه بحران پناهندگی: اثرانگشت جنایت سرمایه‌داری

زمان تقریبی مطالعه متن < 1 دقیقه کمتر دریافت فایل PDF

بیشتر بخوانید

جزوه: سرمایه‌داری و نژادپرستی

زمان تقریبی مطالعه متن < 1 دقیقه کمتر دریافت فایل PDF

بیشتر بخوانید

رهبر سوسیال دمکرات های آلمان، در جبهۀ جنبش راست­گرای «پگیدا»

زمان تقریبی مطالعه متن ۴ دقیقه اولریش ریپرت، ۹ فوریۀ ۲۰۱۵ برگردان: آرام نوبخت «زیگمار گابریل»، رهبر حزب سوسیال دمکرات (SPD) طی مصاحبه ای با مجلۀ

بیشتر بخوانید

در پس تظاهرات های مهاجرستیز «پگیدا» چه می گذرد؟

زمان تقریبی مطالعه متن ۱۰ دقیقه ولفرام کلاین (آلترناتیو سوسیالیستی) برگردان: آرام نوبخت، ویراستار: بتی جعفری طی هفته های های اخیر، آلمان شاهد رشد تظاهرات هایی

بیشتر بخوانید

«پگیدا» و کارزار حکومت آلمان برای میلیتاریسم

زمان تقریبی مطالعه متن ۵ دقیقه کریستوف درایر، ۹ ژانویۀ ۲۰۱۵ برگردان: آرام نوبخت، ویراستار: بتی جعفری روز دوشنبه، بیش از ۱۵ هزار نفر در تظاهرات

بیشتر بخوانید