ارزیابی از جنبش جلیقه‌زردهای فرانسه

زمان تقریبی مطالعه متن ۹ دقیقه اعتراضات جلیقه‌زردهای فرانسه از منظر تاریخی مهم‌ترین اعتراضات سراسری این کشور از زمان اعتصاب عمومی مه-ژوئن ۱۹۶۸ تاکنون است. تنفر

بیشتر بخوانید

الف مثل اعتصاب

زمان تقریبی مطالعه متن ۴ دقیقه الف مثل اعتصاب مارک توماس / برگردان: آرمان پویان «برای نخستین بار احساس و آگاهی میلیون‌ها میلیون انسان، انگار که

بیشتر بخوانید