انترناسیونالیسم: کارگران جهان متحد شوید!

زمان تقریبی مطالعه متن ۳ دقیقه کولین بارکر سال ۱۹۱۹ کارگران بندر شهر سیاتل از بارگیری سلاح‌هایی که قرار بود علیه انقلاب نوپای روسیه به‌کاربرده شوند

بیشتر بخوانید