ایالات متحدۀ «نابرابری»

زمان تقریبی مطالعه متن ۴ دقیقه اندره دیمن / ترجمه و تلخیص: آرام نوبخت اوایل این ماه، توما پیکتی و امانوئل سائز و گابریل زوکمان به

بیشتر بخوانید

صعود نابرابری اقتصادی در امریکا

زمان تقریبی مطالعه متن ۵ دقیقه پتریک مارتین / برگردان: آرام نوبخت سال ۲۰۱۵، شاهد جهش نابرابری اقتصادی در ایالات متحدۀ امریکا بود. طبق یکی از

بیشتر بخوانید