بریتانیا و نرخ سود

زمان تقریبی مطالعه متن ۴ دقیقه مایکل رابرتز برگردان: آرمان پویان تأکید اکثر پژوهش های مارکسیستی در مورد مقولۀ نرخ سود بر روی ایالات متحده است؛

بیشتر بخوانید