بریتانیا و نرخ سود

زمان تقریبی مطالعه متن ۴ دقیقه مایکل رابرتز برگردان: آرمان پویان تأکید اکثر پژوهش های مارکسیستی در مورد مقولۀ نرخ سود بر روی ایالات متحده است؛

بیشتر بخوانید

رکود بزرگ و بهبود اقتصادی

زمان تقریبی مطالعه متن ۳ دقیقه رکود بزرگ و بهبود اقتصادی: حق با چه کسی است؟ مایکل رابرتز، ۱ اوت ۲۰۱۱ برگردان: آرمان پویان گزارشی که

بیشتر بخوانید

فستیوال سالانۀ مارکسیسم:  کارکِدی، فاستر و دلایل بحران

زمان تقریبی مطالعه متن ۸ دقیقه مایکل رابرتز، ۳ ژوئیۀ ۲۰۱۱ مترجم: آرمان پویان فستیوال سالانۀ مارکسیسم (۲۰۱۱) پایان همین هفته در لندن برگزار گردید. یکی

بیشتر بخوانید

این “سود” است که راه را نشان می دهد

زمان تقریبی مطالعه متن ۹ دقیقه  مایکل رابرتز، ۲۸ آوریل ۲۰۱۱ مترجم: آرمان پویان پرسش اینست که آیا اقتصادهای پیشرفتۀ سرمایه داری در مسیر بهبود پایدار

بیشتر بخوانید