معلولیت: محصول سود

زمان تقریبی مطالعه متن ۶ دقیقه سِی­دی رابینسون / برگردان: آرام نوبخت تبعیض نسبت به معلولین، پدیده ای طبیعی نیست و می توانیم دنیایی عاری از

بیشتر بخوانید