کمپ‌های پناهندگی استرالیا:  «با ما مثل حیوان رفتار می شود»

زمان تقریبی مطالعه متن ۴ دقیقه امید علی زاده- آرام نوبخت در کمپ های پناهندگی بُرون مرزی استرالیا که به طور خصوصی اداره می شوند- خاصه

بیشتر بخوانید

اوراق پاناما: اعتراض هنگ کنگ

زمان تقریبی مطالعه متن ۲ دقیقه گزارشگران «اقدام سوسیالیستی» (کمیتۀ انترناسیونال کارگری در هنگ کنگ)برگردان: آرام نوبخت روز سه شنبه، ۱۲ آوریل، ۲۴ نفر از معترضین

بیشتر بخوانید

اسناد پاناما: سودآوری «برادران کوآک» در هنگ کنگ از فلاکت پناهندگان استرالیا

زمان تقریبی مطالعه متن ۳ دقیقه گزارشگران «Socialist Action» در هنگ کنگبرگردان: آرام نوبخت اسناد افشاشدۀ شرکت حقوقی پانامایی «موساک فونسکا»، موسوم به «اوراق پاناما»، بحران

بیشتر بخوانید